För information kring Norrbotten E-sport Arena,

vänligen kontakta andreas at harnemo punkt com